beskärning

Du kan få RUT-avdrag på beskärning av buskar och träd i enligthet med skatteverkets regler, maximalt upp till 50% av arbetskostnaden.

När skall man beskära?

Min beskärningssäsong sträcker sig från Juni till September samt Februari och Mars beroende på trädslag och vilken typ av beskärning det gäller.

Buskbeskärning utför jag i enlighet med riktlinjerna för respektive sort. De träd som jag beskär på våren är äpple och päron som enbart behöver lättare underhållsbeskärning, dvs vattskott som skall bort, torra grenar osv. Kraftigare beskärning av träd som inte blivit beskurna på flera år och som riskerar att blöda kraftigt väntar jag med till JAS-perioden ( Juli-Augusti-September)

ställ krav på den du anlitar!

Kunskap om träd är viktigt!
Att beskärna buskar fel gör för det mesta inte så mycket. De växer relativt fort och en skada kan repareras på något år. Att beskära fel på träd kan få allvarligare konsekvenser, beroende på trädets ålder och art.  Anlita därför alltid utbildade trädgårdsmästare eller arborister när du behöver ta hjälp. Kan man visa upp ett examensbevis, yrkesbevis eller en certifiering är det ett bra bevis på kunskap. Men beskäftiga påståenden som "Det här har jag gjort i 30 år" betyder inget annat än att man har har arbetat på samma sätt i 30 år. Inte att man har gjort rätt under tiden...

Det finns bra kurser för amatörer, gå gärna en sådan om du vill ta hand om dina träd själv.