Våra tjänster

Det här kan vi hjälpa dig med

Trädgård i Mälardalen erbjuder främst tjänster som har med utformningen av utemiljön att göra. Vi arbetar lika gärna med den lilla nyproducerade villatomten som med den äldre uppvuxna trädgården. Vi åtar oss utformning av industrimiljöer, företagsentréer, innergårdar i stadsmiljö, terapiträdgårdar och pedagogiska trädgårdar. I ytterområden och lantlig miljö har vi stor erfarenhet av varsam röjning med hänsyn till den ekologiska mångfalden, eller där hänsyn till den kulturella miljön är viktig.

  • Trädgårdsarkitektur - små och stora uppdrag
  • Projektledning och projektplanering - mindre uppdrag (typ villor/fritidshus)
  • Ljussättning av ljusarkitekt
  • Rådgivning på plats
  • Föreläsningar, kurser och workshops
  • Skötselplaner och trädgårdsinventeringar
  • Trädgårdsrestaurering - t.ex. gamla igenvuxna trädgårdar
  • Hundpensionat


För mer detaljerad beskrivning av de olika tjänsterna, titta under respektive flik!

© Trädgård i Mälardalen KB, Skenala Larslund 2, 640 33 BETTNA, telefon/fax/telesvar 0155-925 53 mobil 070-316 07 60

Mediabiz webbutveckling