PRISER KONSULTTJÄNSTER

Rådgivning och designarbeten, pris inklusive moms. Gäller privatträdgårdar upp till 1500m2. De fasta priserna är beräknade på en timkostnad av 2 500kr för första timmen, följande timmar 1125 kr. Restiden är inräknad i kostnaden, liksom efterarbete (gäller rådgivning)

För mindre omfattande rådgivning, typ "du kan väl titta in, när du har vägarna förbi" men som ändå innebär en extra resa för mig, debiterar jag 3500 kr. Om jag verkligen "bara tittar förbi" för någon specifik fråga, debiterar jag 2400 kr.

Företagskunder offereras.

Resor med personbil ingår upp till 10 mil, därefter debiteras 75 kr /mil.

Resor med anläggningsbil debiteras med 113 kr/mil hela resan.

PRISLISTA 2019

Rådgivning upp till 2 timmar 

6 000:-

 • Rådgivning på plats  då vi skissar och antecknar efter hand. Förslag på lämpliga grupper av träd, buskar och perenner.
 • Renskrivna anteckningar (text)
 • Välj mellan förmiddag eller eftermiddag.

Jag börjar arbetet tillsammans med dig i din trädgård och fortsätter hemma med renskrivning av anteckningar med mera. Du får tillbaka dem inom ett par dagar. Rådgivningen passar den som vill ha mer tid på sig för egen planering och är ganska allmänt hållen. Den fungerar inte som underlag för anläggningsentreprenad.

 

Heldag i trädgården 6 timmar

8 100:- milersättning tillkommer med 113 kr per mil

En heldag kan sättas i hop på flera sätt, allt efter dina önskemål. Du kan också dela den med grannar och vänner. Ni träffas då i en trädgård och vi varvar teori och praktik. En trädgårdskurs de lux helt enkelt! Till exempel kan den innehålla:

 • Rådgivning på plats. Vi diskuterar åtgärdsplaner för befintliga gröna ytor som t ex planteringar, gräsmattor, buskar och träd. Åtgärdsplaner för befintliga fasta anläggningar som t ex. gångar, pergolor, trädäck eller stensatta ytor. Förslag på nya lösningar.
 • Handskrivna anteckningar/skisser.
 • Arbetsinstruktioner vid tex beskärning, plantering eller andra göromål.
 • Ergonomisk vägledning, arbetsteknik.

Passar den nyblivne och ovane trädgårdsägaren. En riktigt bra grund för ett lustfyllt trädgårdsliv!

 

Trädgårdsskiss villatomt

19 000:-

 • Ett besök på plats då vi går igenom önskemål, förutsättningar och behov, samt ett uppföljande besök för avstämning.
 • Åtgärdsplaner för befintliga anläggningar, både gröna och hårdgjorda ytor.
 • Förslag på nya hårdgjorda ytor, som t ex trädäck, stensatta uteplatser, gångar och pergolor.
 • Förslag på nya gröna ytor t ex planteringar, buskar och träd.
 • Dispositionsplan i skala.
 • Enkel materiallista på skissen.
 • Enkel växtlista på skissen.
 • Åtgärdsplan för befintligt växtmaterial.

En mer utförligare version av rådgivning, den skalenliga skissen fungerar som ett grovt underlag för anläggningsentreprenad, men kan behöva kompletteras med detaljerade skisser. Är i huvudsak ett redskap för den som själv tänker utföra arbetet med sin trädgård och då man kanske vill ha en viss frihet att göra egna val och ändringar.

 

Trädgårdsskiss villatomt, avancerad

från               33 000:-

 • Inledande besök med kartläggning av önskemål, förutsättningar och behov.
 • Flera uppföljande besök, avstämning och möjlighet till ändringar under arbetets gång.
 • Åtgärdsplaner för befintliga anläggningar, både grönytor och hårdgjorda ytor.
 • Förslag på nya hårdgjorda ytor t ex trädäck, stensatta uteplatser, gångar och pergolor.
 • Förslag på nya gröna ytor t ex planteringar, gräsmattor, buskar och träd.
 • Skriftlig beskrivning
 • Dispositionsplan – i skala.
 • Vegetationsplan – i skala - färglagd.
 • Detaljerad växtplan över rabatter, buskar, träd etc - i skala.
 • Detaljerad växtlista på separat dokument.
 • Materiallista på separat dokument.

En utförlig handling som fungerar som underlag för anläggningsentreprenad.

 

Skötselplan i samband med trädgårdsritning

offereras

 • Skötselplan för den specifika trädgården för hela året.
 • Detaljerad beskrivning av de olika skötselmomenten i tid över året, beräknad tidsåtgång mm.

En skötselplan är ett mycket bra redskap för att hålla koll på VAD, NÄR och HUR i trädgården. För den som lägger ut skötsel på entreprenad är den ekonomiskt försvarbar. Du får exakt koll på vad som ska göras och hur lång tid det ska ta!

 

Enbart skötselplan

från

29 000:-

 • Som ovan med plan över skötselområdena

Enbart växtplan styck/10m2

11 000:-

 

 

© Trädgård i Mälardalen KB, Skenala Larslund 2, 640 33 BETTNA, telefon/fax/telesvar 0155-925 53 mobil 070-316 07 60

Mediabiz webbutveckling