Projektering

När ritningen är klar börjar arbetet med att planera för anläggningsprocessen. Vare sig du skall utföra arbetet i egen regi eller anlita en anläggningsentreprenör är det viktigt med ett noggrant utformat beräkningsunderlag.

Till privatpersoner lämnar jag oftast en lättläst mapp med med material- och arbetsbeskrivning.

Företag behöver oftast ett mer formellt offertunderlag och får en beskrivning enligt AMA

Vi erbjuder projektledning av hela eller delar av anläggningsprojekt.

© Trädgård i Mälardalen KB, Skenala Larslund 2, 640 33 BETTNA, telefon/fax/telesvar 0155-925 53 mobil 070-316 07 60

Mediabiz webbutveckling