Trädgårdsanläggning

Trädgård i Mälardalen samarbetar med flera olika anläggningsentreprenörer för att kunna erbjuda kunden både bästa kvalitet och pris på utförandet. Du som kund väljer om du vill anlita mig enbart som gestaltningskonsult eller som totalentreprenör för hela utförandet.

Beroende på uppdragets karaktär anpassar jag utförandet efter behoven. Ett nybyggt hus kräver som regel att man anlägger trädgården från grunden, medan ett äldre hus med en uppvuxen trädgård kan behöva en mer varsam behandling. Både jag och mina samarbetspartners är måna om att utföra uppdragen med yrkesstolthet. Vare sig det handlar om hårdgjorda ytor, planteringar, trädvård eller restaureringar, ska du som kund känna dig trygg med vetskapen om att alla arbeten är fackmannamässigt utförda. Naturligtvis lämnas garanti på utförda arbeten efter gällande lagstiftning.

 

Exempel på hårdgjorda ytor:

  • Marksten, trappor och murar i olika utföranden.
  • Naturstenarbeten som gatsten, kullersten mm.
  • Grusgårdar och grusträdgårdar.

Grönytor:

  • Gräsmattor, både nyanläggning och uppfräschning av gamla.
  • Blomsterplanteringar, perenner, bienner och sommarblommor.

Övrigt:

  • Varsam restaureing av gamla kulturmiljöer.
  • Röjning av eftersatta trädgårdar, även det med omsorg och respekt.
  • Berikning av hundrastgårdar och trädgård för hund.
© Trädgård i Mälardalen KB, Skenala Larslund 2, 640 33 BETTNA, telefon/fax/telesvar 0155-925 53 mobil 070-316 07 60

Mediabiz webbutveckling