Trädgårdens anläggning

Trädgård i Mälardalen samarbetar med flera olika anläggningsentreprenörer för att kunna erbjuda kunden både bästa kvalitet och pris på utförandet. Du som kund väljer om du vill anlita mig enbart som gestaltningskonsult eller som totalentreprenör för hela utförandet. Beroende på uppdragets karaktär anpassar jag utförandet efter behoven.

Trim

Här fattas det lite text, men nu tar jag fredag. Återkommer senare...

exempel på projekt jag arbetat med

FRÅN IDÈ TILL FÄRDIG UTEPLATS

Ett äppelträd inbjuder till sköna stunder i skuggan heta sommardagar. Men marken under trädet är ojämn och det lutar en aning. Bord och stolar står och vickar, dessutom måste de flyttas varje gång gräsmattan ska klippas. En stensatt rundel får det bli.

Jag börjar med att avlägsna det översta lagret grästurf, försiktigt för att inte skada trädet ytliga rotsystem. Sedan utjämnas den tänkta ytan med bärlager och sättsand i vanlig ordning. Stenen sätts med precision för att cirkeln ska bli exakt rund. Allt avslutas med att göra en snygg inramning av trädstammen och stensättningen fogas med fin fogsand.

Här är grässvålen borttagen och marken utjämnad.
Cirkelns placering är exakt utmätt. Varje nytt varv mäts in med precition.
Stålskoningen till ett gammalt vagnshjul kommer väl till pass.
Pilljobb

klart!

"Det är klädsamt med ödmjukhet" kan någon i bland påpeka lite försiktigt. "Varför då" undrar jag då. Har jag gjort något bra vill jag tala om det. Särskilt när det kommer någon som tycker att jag har en så duktig man, som fixar så fint i trädgården...

Lite kaxig är jag allt över resultatet!
Uteplatsen färdig att ta i besittning. Gissa vem som var först...

Ett hotellprojekt

Ett gammalt vårdhem skall få en ansiktslyftning.
Ett gammalt vårdhem skall få en ansiktslyftning.
Minigolfbanan i sin Törnrosasömn.

Miljön vid hotellet är präglad av den omgivande tallskogen. Vi sparade de flesta tallarna, röjde marken och planterade backtimjan. Massor med timjan och andra örter som trivs på en torr sandmo.

Uppfarten till hotellet, som är ett ombyggt vårdhem, kantades tidigare av övervuxna buskage och var inte särskilt inbjudande.

Det här med igenvuxna trädgårdar är något av det roligaste jag vet. Jag kanske borde ha blivit arkeolog i stället för trädgårdsmästare?

Vy från hotelletbyggnaden innan uppsnyggning.
Efteråt.

Nu är det nya planteringar med rosor och perenner, särskilt utvalda för offentlig miljö. Tanken är att de ska vara hållbara, lättskötta och snygga både under blomning och efter.

Samma golfbana ett år senare.
Planterat och klart.
Nya uppfarten godkänns av Grabbarna Grus
Nya uppfarten godkänns av Grabbarna Grus

Nytt staket och gräsmatta

Storlek på maskin väljs efter behov
Storlek på maskin väljs efter behov
Nyanläggning av gräsmatta. Vi toppar alltid med ett tunt lager sand.
Sladdning av markyta inför grässådd
Staketbygget har börjat. Frostfritt djup är viktigt.
Stolparna  vägs in innan de gjuts fast. Här valde kunden att gjuta ner hela stolpen.
Stolparna vägs in innan de gjuts fast. Här valde kunden att gjuta ner hela stolpen.
Sörräta rader även i fortsättningen om arbetet utförts på rätt sätt.
Gräsmattan och staketet är färdiga!