trädgårdens skötsel

Tiden går fort i en trädgård. På några få år kan en trädgård växa igen totalt om den inte sköts om. Att privatpersoner anlitar hjälp för att ta hand om trädgård och utemiljö har blivit allt vanligare i och med möjligheterna till RUT-avdrag.
   

SKÖTSELAVTAL

Trädgård i Mälardalen erbjuder skötsel av trädgårdar där man vill satsa på kompetens för att få, eller bibehålla, en specifik karraktär, eller där andra har misslyckats tidigare. Vi är inte billigast, eller ens billiga, i alla fall inte i ett kortsiktigt perspektiv. Men vi har ett kvalitetstänk som de som anlitar oss sätter värde på och som lönar sig i längden. Med ett skötselavtal kan du få regelbunden hjälp av yrkeskunnig personal och hålla kostnaderna under kontroll.

SKÖTSELPLAN

För oss är det en självklarhet att en anläggning som kostat mycket pengar även kommer skötas om på ett bra sätt. För att underlätta för den som vill köpa in skötseltjänster utarbetar jag skötselplaner, som utöver skötselföreskrifter även innehåller en beräkning av arbetstiden.
Du får med en skötselplan från mig ett korrekt utformat offertunderlag att överlämna till de skötselföretag du gör förfrågningar till. Skötselplanen fungerar också som utförlig instruktion för skötseln.

GRÄSMATTOR

Gräsmattan kan behöva lite mer än bara klippning. Med åren kan en gräsmatta ändra karaktär, från en plan och lättskött grön och skön matta, kan den både bli gropig och få kala fläckar. Orsakerna till det kan vara torka, näringsbrist, sorkangrepp eller bortglömd klippning.
Vi kan hjälpa dig med reparation och underhåll av din gräsmatta så att den blir som du tänkt att den ska vara.

Välj skötsel efter behov.
Välj skötsel efter behov.

ROSOR OCH PERENNER

En nyanlagd plantering kan behöva lite extra omsorger innan den har etablerat sig ordentligt. Likaså kan en äldre rabatt ha vuxit ur sitt ursprungsformat och börjat leva sitt eget liv. Låt inte vackra planteringar gå till spillo därför att du inte mäktar med dem själv, vill hjälper dig att hålla dem fräscha och fina.
 

BESKÄRNING

Träd och buskar behöver beskäras efter ålder och art för att utvecklas och få rätt karaktär. Beskärning är ett hantverk som kräver rätt kompentens, misstag kan bli svåra att rätta till i efterhand.

Fruktträd som beskärs på rätt sätt ger rikligare skörd.