trädgårdens DESIGN

Det första man tänker på när man hör ordet trädgårdsdesign är kanske det rent estetiska. Men en bra design ska inte bara vara snygg, den ska framför allt vara praktisk. En utemiljö som inte fungerar gör ingen glad hur vacker den än är. Det som är snyggt behöver inte vara opraktiskt och det som är praktiskt behöver inte vara fult.

funktion och estetik

En utemiljö- vare sig den handlar om den privata villaträdgården, flerbostadsområdet eller den offentliga parken- har en rad praktiska funktioner att ta hänsyn till. Funktioner som gärna får vara snygga, samtidigt som de måste rymmas inom en begränsad yta.
Exempel på dessa kan vara uteplatser, vägen till soptunnan, garageuppfart, parkering, gångar, plats för båten, torkning av tvätt, lekytor med mera.

Kostnader för skötsel och underhåll är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Med en bra planering och professionellt utför anläggning är det lättare att hålla kostnaderna nere i framtiden.

 

KONVENTIONELLT ELLER PERSONLIGT

Allt behöver inte se som man är van vid, jag ritar gärna okonventionella förslag med personlig prägel. I bland kräver situationen att man tar ut svängarna ordentligt och andra gånger är det det invanda och trygga som är den bästa lösningen.

Bilden visar portalen öven ingången till mitt tävlingsbidrag till "Sommarsalongen" på Ulriksdals trädgård 2010. Tävlingen stod mellan 17 olika trädgårdsdesigners och var en hyllning till Daniel och Viktora som gifte sig den sommaren. Temat var (naturligtvis!)  "Kärlek" och det blev det!

Men den som kanske oroar sig för vad grannarna ska tycka kan var lugn. Det är ändå kunden som har sista ordet och jag kan också vara väldigt konventionell.

 

Konstraster är viktigt när man tänker design. Skiftningar i blad och blomfärg naturligtvis, men också i form, storlek och textur.
Konstraster är viktigt när man tänker design. Skiftningar i blad och blomfärg naturligtvis, men också i form, storlek och textur.

så arbetar jag

Ett uppdrag börjar för det mesta med ett inledande besök hemma hos kunden. Jag vill gärna träffa dem som bebor och brukar hem och trädgård för att hitta rätt "ton" i min design. De flesta vill ha en plan för vad som ska ske och det får man via ritningar, planteringsplaner och växt- och materiallistor.

Den som är van att läsa ritningar har inga problem med att föreställa sig det färdiga resultatet, men de som vänder sig till mig behöver oftast lite hjälp på traven. Därför är 3-D skisser ett bra sätt att tydliggöra hur jdet kommer att se ut när det är klart.

Vissa störningsmoment i arbetet kan förkomma. Här är det lilla Myra som tycker att hon borde få lite mer uppmärksamhet.

Exempel på hur en trädgårdsritning kan se ut

Planskiss
3-D illustration av skissen ovan/till vänster

fullskalig ritning för en helträdgård eller enstaka rabatter

Alla vill inte ha hela trädgården planerad, vissa behöver bara hjälp med vissa delar. Du får hjälp med det du vill ha och jag sätter prislappen därefter.

2-D illustration av rabatt.
3-D illustration av samma rabatt.
Rabatten ca en månad efter plantering. Allt har inte vuxiti hop ännu.

MIN STIL

“Vilken är din stil?” undrar en del. Tja, ointressant säger jag, det är ju inte min stil som ska prägla din trädgård, det är faktiskt din! “Jamen, jag kan ju inte…” Nej, men det kan jag! Jag kan plocka fram precis det du vill ha, det du gillar, älskar, alltid drömt om. Dessutom klarar jag av att kombinera både din stil och dina drömmar med din partners, dina barns och alla andras som eventuellt använder din trädgård. Alla blir nöjda och alla funktionella behov tillfredsställs.“

Färgmatchning
Korta blommor till korta ben...

ARBETE PÅ FRIHAND

En del vill inte lägga pengar på ritningar. Har man inte behov av att veta exakt hur slutresultatet kommer att bli kan det ibland fungera ändå.

Här fick jag fria händer att jobba som jag ville. Med hjälp av torvblock och stora naturstenar som kom upp när jag grävde bort buskar och träd, terasserade jag en slänt i woodlandstil. Av stenarna byggde jag en trapp som leder upp till den gömda komposten.

 

Arbetsbeskrivningar och skötselplaner

Arbetsbeskrivningar enligt AMA kan jag till nöds upprätta åt en entreprenadfirma vid förfrågan. Men de flesta klarar sig utan dessa, eller fixar dem själva.
Skötselplaner däremot, utformar jag gärna under lågsäsong, det vill säga under vinterhalvåret. De som har nytta av dessa är främst fastighetsbolag och andra med stora arealer utemiljö som sköts av extern personal.